Vigoalminuto.com: Recorren a concesión dunha subvención municipal de 500.000 € á empresa que xestiona as actividades do Auditorio Mar de Vigo.

25 de September del 2014

http://www.vigoalminuto.com/2014/09/25/recurren-la-concesion-de-una-subvencion-municipal-de-500-000-e-a-la-empresa-que-gestiona-las-actividades-del-auditorio-mar-de-vigo/

 

 

Óscar Lomba -militante de PODEMOS- recorreu unha decisión da Xunta de Goberno do Concello pola cal concedíase unha subvención de medio millón de euros á xestora das actividades do Auditorio Mar de Vigo. En devandito recurso, Lomba suscita varias irregularidades: a falta dunha convocatoria pública para a concesión de devandita cantidade; que a beneficiaria de devandita subvención, “Organización de Ideas de Éxito” -creada co capital mínimo de 3.000 euros- non supera as condicións de solvencia financeira requiridos para ser a receptora de tal cantidade e que, ademais, as súas previsións de gasto son superiores, en case 400.000 euros ás de ingresos