RESTAURAR A NOSA TERRA

22 de April del 2021

A Nai Terra claramente pídenos que actuemos. Os océanos énchense de plásticos e vólvense máis acedos. A calor extrema, os incendios forestais e as inundacións, así como unha tempada de furacáns no Atlántico que bateu marcas, afectaron a millóns de persoas. Agora enfrontámonos ao COVID -19, unha pandemia sanitaria mundial cunha forte relación coa saúde do noso ecosistema.

 

O cambio climático, os cambios provocados polo home na natureza, así como os crimes que perturban a biodiversidade, como a deforestación, o cambio de uso do solo, a produción agrícola e gandeira intensiva ou o crecente comercio ilegal de vida silvestre, poden aumentar o contacto e a transmisión de enfermidades infecciosas de animais a humanos (doenzas zoonóticas).

 

De acordo co PNUMA (Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente), unha nova enfermidade infecciosa emerxe nos humanos cada 4 meses. Destas doenzas, o 75% proveñen de animais. Isto mostra as estreitas relacións entre a saúde humana, animal e ambiental.

 

Os ecosistemas sustentan todas as formas de vida da Terra. Da saúde dos nosos ecosistemas depende directamente a saúde do noso planeta e os seus habitantes. Restaurar os nosos ecosistemas danados axudará a acabar coa pobreza, a combater o cambio climático e previr unha extinción masiva. O Decenio das Nacións Unidas para a Restauración dos Ecosistemas, que se lanzará oficialmente o Día Mundial do Medio Ambiente (5 de xuño), axudaranos a previr, deter e investir a degradación dos ecosistemas en todos os continentes e en todos os océanos. Pero só o conseguiremos si todo o mundo pon do seu parte.

 

Lembremos hoxe máis que nunca neste Día Internacional da Nai Terra que necesitamos un cambio cara a unha economía máis sustentable que funcione tanto para as persoas como para o planeta. Promovamos a harmonía coa natureza e a Terra. Úneche ao movemento mundial para restaurar a nai Terra!

 

A importancia da biodiversidade para os humanos

 

O gromo de coronavirus representa un risco enorme para a saúde pública e a economía mundial, pero tamén para a diversidade biolóxica. Porén, a biodiversidade pode ser parte da solución, xa que unha diversidade de especies dificulta a propagación rápida dos patóxenos.

 

Igualmente, cada vez é máis evidente o seu impacto na saúde humana. Os cambios na biodiversidade afectan o funcionamento dos ecosistemas e poden ocasionar alteracións importantes dos bens e servizos que estes proporcionan. Os vínculos específicos entre a saúde e a biodiversidade inclúen posibles impactos na nutrición, a investigación sanitaria e o medicamento tradicional, a xeración de novas enfermidades infecciosas e cambios significativos na distribución de plantas, patóxenos, animais e mesmo asentamentos humanos, algo que pode ser alentado debido ao cambio climático.

 

A pesar dos esforzos actuais, a biodiversidade está a deteriorarse en todo o mundo a un ritmo sen precedentes na historia humana. Estímase que ao redor dun millón de especies animais e vexetais atópanse actualmente en perigo de extinción.

 

Con este panorama xeral e o escenario do coronavirus, a nosa prioridade inmediata é evitar a propagación de COVID-19, pero a longo prazo, é importante abordar a perda de hábitat e biodiversidade.

 

Estamos nesta loita xuntos co noso planeta, coa nosa Nai Terra.