En Galicia hoxe: Socialismo ou barbarie

23 de April del 2013

Compañeiras e compañeiros, amigos e amigas. Diríxome a este concorrido auditorio para opinar sobre ANOVA e sobre o noso futuro colectivo. Un futuro que ANOVA pretende tinguir de vermello, verde, violeta e doutras centos...