ENTREVISTA A ÓSCAR LOMBA ÁLVAREZ, CANDIDATO Á COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS

5 de December del 2022

Óscar Lomba, xurista e candidato á CGD de Podemos Galicia: «Quero aportar o meu coñecemento xurídico para conseguir un bo funcionamento interno, aportando o mellor que sei facer: resolver conflitos e ser un bo mediador»