PRIMARIAS MUNICIPAIS PODEMOS VIGO

24 de January del 2019

PETICIÓN DE AVAIS INDIVIDUAIS PRECANDIDATURA CABECEIRA DE LISTA PARA ELECCIÓNS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE VIGO