GARANTÍAS E TRANSPARENCIA

4 de June del 2021

A mediación e a xustiza restaurativa deben ser os instrumentos máis utilizados desde unha Comisión de Garantías realmente democrática, transparente e ecuánime