Cerebro colectivo, autoxestión e poder popular

30 de August del 2015

A construción dun verdadeiro poder popular require tamén unha articulación de mecanismos de pensamento colectivo, razoamento agregado e decisión agrupada.