Radicalidade democrática fronte a fundamentalismo ultra-liberal

26 de August del 2015

A articulación de Poder Popular debe basearse na creación de ferramentas orgánicas para radicalizar a democracia a nivel local e ampliar de xeito exponencial a participación dos círculos na toma de decisións