Unidade e hexemonía

23 de June del 2015

A potencia de clase expresa a capacidade dos individuos (pertencentes a unha determinada clase social), e dos propios grupos sociais, de actuar colectivamente sobre a súa historia e sobre a súa contorna