Galicia e a mellora do seu sistema educativo.

12 de December del 2018

A miña conclusión é que o noso sistema educativo mellorará se dedicamos máis esforzo a mellorar os procesos, é dicer centrándonos máis no “como ensinar” que no “que ensinar”.