Da preamar simbiótica ao tsunami galego

26 de September del 2015

Unha preamar simbiótica formada pola Iniciativa pola Unión e o Encontro Cidadá por unha Marea Galega faría realidade o aforismo un e un fan tres e da preamar simbiótica pasariamos ao tsunami