Afirmar a diplomacia galega no Mundo

24 de May del 2018

Debería establecerse un diálogo áxil, activo e continuado cos países de acollemento con miras a demostrar a dimensión internacional da lingua galega e o seu carácter esencial como factor de integración cívica e...