Mundialización e goberno planetario.

12 de December del 2018

A solución para preservar a democracia pasaría pola conformación dun auténtico Goberno Mundial, con capacidade para executar accións e non simplemente cun papel puramente deliberativo.