Outro Vigo é posíbel.

5 de February del 2019

Vigo ten recursos de abondo para facer fronte ás desigualdades e capacidade para converterse nunha referencia do que significa vivir ben, en común, con respecto polos demais e pola contorna.