Movemento veciñal e miserias municipais

4 de March del 2021

Paréceme que coa escusa de levar adiante dalgunhas obras necesarias debido ao deterioro da propiedade os responsables municipais atoparon a escusa perfecta para desaloxalos do recinto histórico.