Rusia, Ucraína e a defensa da paz

15 de March del 2022

Calquera guerra beneficia soamente aos belicistas, á industria armamentística e a determinadas elites que defende un mundo militarizado que malversa recursos económicos que deberían destinarse para a industria civil