O "avogado das silveiras" outsourcing

15 de February del 2012

A subcontratación, outsourcing ou tercerización é unha maneira de organización por medio da cal unha empresa ou administración pública despraza ou consigna os recursos destinados a certos labores cara unha empresa...