PSOE e perversión da vontade colectiva

27 de December del 2011

O artigo 6 da Constitución Española de 1978 determina que os partidos políticos son libres dentro do respecto á propia Constitución e á Lei. Ademais sinala que a súa estrutura interna e funcionamento deberán ser...