AGE, a nova esquerda do século XXI

28 de January del 2013

A historia social e política das últimas décadas estivo selada, en boa medida, polo progresivo retroceso da esquerda máis radical, reivindicativa e combativa.