ANOVA, o partido-movemento que Galicia necesita

26 de December del 2013

ANOVA está pasando por unha grave crise organizativa e iso porque as dúas culturas que conviven na devandita estrutura política non foron quen de chegar a unha axeitada síntese.