Entrevista a Óscar Lomba Álvarez, membro de PODEMOS.

19 de December del 2013

Os trazos do actual capitalismo mundializado debuxan unha cadea de dificultades que repercuten en todas as esferas da armazón socio-económico e en todos os recantos do planeta. Son problemas sistémicos que non deben ser...